Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 24, 2015

Video Clip Lễ Chào Quốc Quân Kỳ Tại Đại Hội SVSQ Hải Quân Nha Trang Ngày 23/5/2015 Tại Orange County, California

Lễ chào Quốc Quân Kỳ đã được cử hành thật trang trọng trong Đại Hội cuả những cựu sĩ quan hải quân. Những chiến sĩ đã từng chiến đấu anh dũng dưới lá cờ vàng son cuả tổ tiên để bảo vệ tự do và vẹn toàn lãnh thổ; nhất là trong trận hải chiến lịch sử với quân Tàu tại quần đảo  Hoàng Sa.  
Họ đã hãnh diện hải hành dưới bóng cờ Tổ Quốc trên khắp đại dương và sông lạch quê hương để gìn giữ an ninh, sức khoẻ cho đồng bào và là những đại sứ lưu động cuả miền Nam tự do trên các bến cảng các nước bạn.
Họ cũng đã khóc cho lá cờ vàng trong lễ hạ kỳ tủi nhục tại vịnh Subic và bắt đầu kiếp sống tha hương và chính đó cũng là động lực cho họ và con cháu họ đã phấn đấu gian nan để vươn lên trên xứ người.

No comments: