Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, March 16, 2017

Ăn Cướp, Ăn Mày, Ăn Vạ


"Sao các ông lại bắt tôi? Các ông biết tôi nói chính quyền nước nào, đảng nào mà bắt tôi?"
Paul Trần Minh NhậtFollow

MÀY TƯỞNG MÀY LỪA ĐƯỢC CHÚNG TAO À?
Vào ngày 3/2 ( ngày thành lập đảng cộng sản), một thanh niên hô vang trên đường vắng:
"Chính quyền như cứt, đảng như con cặc...!"
Không ngờ ngay lập tức xuất hiện 2 công an, bắt luôn thanh niên kia vào đồn, người thanh niên cự lại:
"Sao các ông lại bắt tôi? Các ông biết tôi nói chính quyền nước nào, đảng nào mà bắt tôi?"
Công an nhìn nhau, đành phải thả thanh niên kia đi. Nhưng một phút sau, công an lại đuổi theo, bắt lại thanh niên kia, công an quát.
Mày tưởng lừa được được chúng tao à? Cả thế giới này chỉ có chính quyền ta như cứt, đảng ta như cái con cặc, chứ còn chính quyền nào, đảng nào nữa???
------
- Vẫn còn ba thèng nữa đó.
- Còn thằng nào như cứt như cặt giống như thằng đảng ta...
- Thèng Cu Ba, thèng Triều Tiên và thèng Tàu phù nữa.😜Mấy chú biết tui núa thèng kẹt mô mà đòi bắt tui?😜😜
chôm đồ sưu tầm từ nhà chú Huynh Ngoc Chenh

No comments: