Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, March 1, 2017

THƯ LÊN TIẾNG

Cộng Đồng Việt Nam San Diego:
1- Cực lực phản đối hành động của TNS Ricardo Lara và đồng sự của ông.  Những nhà lập pháp mà dẫm chân lên luật pháp.
2- Yêu cầu Thượng Viện California cần có biện pháp thích nghi trước vi phạm nêu trên.
3- Cực lực lên án hành động thân Cộng của cố-cựu TNS Tom Hayden và nữ tài tử Jane Fonda, vì hai người này đã tham gia các phong trào phản chiến chống lại quyền lợi Hoa Kỳ, phản bội xương máu của các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa.    
4- Kêu gọi người Hoa Kỳ, đặc biệt cựu chiến binh Hoa Kỳ và Đồng Minh đã tham chiến tại Việt Nam, và người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới hãy phản đối những  hành động vi phạm của các cá nhân nêu trên.


CỘNG ĐỒNG VIỆT-NAM SAN DIEGO
                             (Vietnamese Community of San Diego)
                        P.O. BOX 710701, SAN DIEGO, CA 92171
      Tel: (858) 610-4774 / 699-7985- Email: congdongvnsandiego@yahoo.com
THƯ LÊN TIẾNG

V/v:  ​ Chủ Tịch Thượng Viện California Đối Với Nữ Thượng Nghị Sĩ GốcViệt
         Janet Nguyễn, Địa Hạt 34, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ  vào  ngày 23/02/2017

Ngày 23/02/2017, trong phiên họp của Thượng Viện California, bà Janet Nguyễn, một di dân tỵ nạn cộng sản, hiện là Thượng Nghị Sĩ địa hạt 34, Orange County Nam Cali, đã thẳng thắn phát biểu và phê phán cố-cựu TNS Tom Hayden, một người mà trong thời gian cuộc chiến Việt Nam đã đứng về phía cộng sản Bắc Việt, đã từng cùng với vợ cũ, nữ tài tử Jane Fonda đến Hà Nội tuyên truyền, đã tham gia các phong trào phản chiến chống lại quân đội Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam đang cùng chiến đấu bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền cho miền Nam Việt Nam.   
Trong lúc TNS Janet Nguyễn đang phát biểu thì chủ tịch phiên họp là TNS Ricardo Lara đảng Dân Chủ, đã cắt âm thanh và sau đó ra lệnh cho nhân viên an ninh vũ trang áp giải TNS Janet Nguyễn ra khỏi phòng họp Thượng Viện.
Tiếng nói của TNS Janet Nguyễn trong Thượng Nghị Viện tiểu bang California không những là đại diện cho địa hạt 34, Orange County; mà bà còn là đại diện cho trên 500,000 người Việt Nam di dân tỵ nạn Cộng sản tại California.
Do đó, hành động của TNS Ricardo Lara là man rợ, thiếu văn minh. Nhưng điều quan trọng nhất là TNS Ricardo Lara đã vi phạm tu chính án số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ về tự do ngôn luận.
Cộng Đồng Việt Nam San Diego:
1- Cực lực phản đối hành động của TNS Ricardo Lara và đồng sự của ông.  Những nhà lập pháp mà dẫm chân lên luật pháp.
2- Yêu cầu Thượng Viện California cần có biện pháp thích nghi trước vi phạm nêu trên.
3- Cực lực lên án hành động thân Cộng của cố-cựu TNS Tom Hayden và nữ tài tử Jane Fonda, vì hai người này đã tham gia các phong trào phản chiến chống lại quyền lợi Hoa Kỳ, phản bội xương máu của các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa.    
4- Kêu gọi người Hoa Kỳ, đặc biệt cựu chiến binh Hoa Kỳ và Đồng Minh đã tham chiến tại Việt Nam, và người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới hãy phản đối những  hành động vi phạm của các cá nhân nêu trên.

San Diego, ngày 26 tháng 02 năm 2017
TM BCH CĐVNSD
PCT Đặng Kim-TrangNơi nhận:

- TNS Ricardo Lara, Chủ tọa phiên họp
- TNS Kevin de León, Chủ Tịch Thương Viện CA
- Thống Đốc Tiểu Bang California
Sao kính gửi:
- Chủ tịch và các Dân Biểu Hạ viện Hoa Kỳ
- Chủ tịch và các TNS Thượng Viện Hoa Kỳ
- Tổng Thống Donald Trump.
- Các Cộng Đồng Việt Nam trên thế giới.

- Các cơ quan truyền thông Mỹ, Việt và Quốc Tế

No comments: