Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, August 28, 2017

Google Sẽ Xóa Tên Đường Mòn Hồ Chí Minh Tại San Diego Trong Tuần Tới

WE DO NOT LIVE IN VIETNAM, VIETNAM LIVES IN US.

Và đây là kết quả chính thức vào lúc 9 giờ sáng thứ 6, từ San Diego District Manager for the City of San Diego Shoreline Parks.
Quý vị và các bạn thân mến,

Trong những ngày qua, rất đông người Việt của chúng ta tại San Diego và khắp nơi đã hăng hái đồng lòng ký thỉnh nguyện thư (petition...) đến google yêu cầu xóa bỏ (remove) tên Ho Chi Minh Trail ra khỏi google search.

Bên cạnh đó đại diện Viet News Television San Diego (VNTV) cũng đã nỗ lực liên lạc, viết thỉnh nguyện thư tới chính quyền sở tại San Diego trong mấy ngày qua nhờ giúp đỡ.

Và đây là kết quả chính thức vào lúc 9 giờ sáng thứ 6, từ San Diego District Manager for the City of San Diego Shoreline Parks.

On Friday, August 18, 2017 9:06 AM, "Daneri, Daniel" <DDaneri@sandiego.gov> wrote:
Hi Isaiah,
My name is Dan Daneri and I am the District Manager for the City of San Diego Shoreline Parks.
Thanks for your email regarding the trail in La Jolla. We are currently working to resolve the issues around this trail, including having the name removed from Google. Feel free to call me at ... if you would like to discuss further.
Thanks for letting us know about this. GOOGLE should have the name removed in about 3-5 working days. Since this was not named by the City and we don’t recognize any official names for trails in the area this trail will just be a plain old trail now. We do not have a process in place for naming right or signage at this location.

https://freedomforvietnam.wordpress.com/2010/09/17/ho-chi-minh-the-man-who-deceived-the-world/
Ho Chi Minh: The Man Who Deceived the World
freedomforvietnam.wordpress.com
The Man Who Created “The System” Ho Chi Minh, the man who brought Communism to Vietnam, kicked out the French, and liberated the country. Sounds about right, too bad it’s mostly …

Petitioning Google Maps


RENAME HO CHI MINH TRAIL IN SAN DIEGO CALIFORNIA
https://www.change.org/p/google-maps-rename-ho-chi-minh-trail-in-san-diego-california

Phil Hwynn San Diego, CA
We would like GOOGLE MAPS to change the name "Ho Chi Minh Trail" at 9883 La Jolla Farms Rd, La Jolla, San Diego, CA 92037-1136 to "SaiGon Trail", or remove it altogether.
Ho Chi Minh and the VietCong inflicted much pains and suffering to 58,220 Americans and millions of Vietnamese. While escaping the persecution of the VietCong, many have died at sea and on land. Many families are still suffering from the pain caused by the VC and Ho Chi Minh.
This trail in San Diego has no connection to Ho Chi Minh and we do not want to commemorate the name of this trail to a war criminal.
This name is offensive to the American communities in San Diego as well Vietnamese communities around the world.

https://freedomforvietnam.wordpress.com/2010/09/17/ho-chi-minh-the-man-who-deceived-the-world/


Thỉnh cầu Google Maps
RENAME HO CHI MINH TRAIL IN SAN DIEGO CALIFORNIA
Chúng tôi muốn GOOGLE MAPS thay đổi tên "Đường mòn Hồ Chí Minh" tại 9883 La Jolla Farms Rd, La Jolla, San Diego, CA 92037-1136 thành "Đường mòn SaiGon" hoặc xóa hoàn toàn nó.

Hồ Chí Minh và VietCong đã gây ra rất nhiều đau khổ cho 58.220 người Mỹ và hàng triệu người Việt Nam. Trong khi thoát khỏi cuộc bức hại của VietCong, nhiều người đã chết trên biển và trên đất liền. Nhiều gia đình vẫn còn đau khổ do VC và Hồ Chí Minh gây ra.

Đường mòn này ở San Diego không có mối liên hệ với Hồ Chí Minh và chúng tôi không muốn có su tưởng nhớ tên của con đường này, tới một tội phạm chiến tranh.
Tên này gây xúc động cho các Cộng Đồng Hoa Kỳ ở San Diego cũng như các Cộng Đồng Người Việt trên khắp thế giới.
https://freedomforvietnam.wordpress.com/2010/09/17/ho-chi-minh-the-man-who-deceived-the-world/

No comments: