Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, August 29, 2017

Xóa bỏ tên Hochiminh Trail trên bản đồ GoogleMột buổi họp bỏ túi đã được tổ chức tại phòng hội Little Saigon Foundation để bàn về việc xóa bỏ tên Hochiminh Trail trên bản đồ Google. 
Thỉnh Nguyện Thư Change.org do Phil Hwyn , San Diego thảo đã đạt tới 11,701 chữ ký trên toàn quốc Mỹ và các nơi trên thế giới:
https://www.change.org/p/google-maps-rename-ho-chi-minh-trail-in-san-diego-california

Thỉnh Nguyện Thư này đã được đạo đạt trực tiếp tới các giới chức cao cấp của tiểu bang California như Thống Đốc Jerry Brown và Thị Trưởng Kevin Faulconer. Ông Nguyễn Thế Sử bàn về kế hoạch thay đổi tên gọi con đường mòn dẫn xuống Blacks Beach này sau khi xóa cái tên khó ưa và gai mắt. Sau khi bàn soạn có hai ý kiến đưa ra là đổi tên thành Khe Sanh Trail hoặc Freedom Trail, dưới có ghi chú In Memory of 58,000 American, 300,000 Republic of Vietnam and Allied Soldiers who sacrified for the freedom in Vietnam War. Đây chỉ là đề nghị sơ khởi, tuy nhiên nêu các hội đoàn và đồng hương có những ý kiến hoặc danh xưng nào khác, xin đóng góp ý kiến để biểu quyết. 

Thư của nghị viên Todd Gloria gửi Google để bày tỏ thái độ với tên gọi Hochiminh Trail
Ngòai ông Nguyễn Thế Sử và cô Trâm, Little Saigon Foundation, còn có sự tham dự của bà Kim Trang, đại diện Cộng Đồng Việt Nam San Diego, ông Hoàng Văn Nhạn, Phạm Trần Thế,Liên Hội Chiến Sĩ, anh Hải, Hải Quân.
Sau bao nhiêu nỗ lực của Cộng Đồng, Little Saigon Foundation và cá nhân, họ đã đến tận hiện trường để khảo sát và phát truyền đơn, liên lạc với các giới chức, nghị viên thành phố để tham khảo, cùng bức Thỉnh Nguyện Thư đã đưa tới kết quả thật đáng khích lệ.

Cộng Đồng và Little Saigon Foundation sẽ thảo một bức thư gửi lên Thống Đốc Tiểu Bang, Thị Trưởng San Diego và các giới chức liên hệ dể thể hiện ý nguyện của đồng hương San Diego, đề nghị xóa tên Hồ Chí Minh và các dấu tích của cộng sản tại thành phố. Bức thư này sẽ được phổ biến rộng rãi và sẽ có một buổi họp để mời các Hội, Đoàn tới cùng ký tên.
Được biết ông Dan Daneri and I am the District Manager for the City of San Diego Shoreline Parks. đã xác định là trong tuần tới Google sẽ gỡ tên Hochiminh ra khỏi bản đồ Google Maps, chờ xem.
HSP

No comments: