Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 13, 2018

Mừng Đại Thượng Thọ 80 Thủy Thủ Già HQVN Tại Câu Lạc Bộ Hoàng Sa.


Đông, vui, đày tình huynh đệ, các tiểu lão, trung lão HQVN cùng nâng ly chúc mừng các đại lão 80 vẫn còn kiên gan với sóng gió cuộc đời trong tuổi hoàng hôn, với lòng biết ơn các vị đã góp công xây dựng một Hải Quân non trẻ cho đến lúc trưởng thành.
Đặc biệt các cựu thủy thủ đều một lòng tôn vinh các bà mẹ, bà vợ đã tận tụy trung trinh, chia bùi, xẻ ngọt cùng chồng con suốt cả cuộc đời bằng những đóa hồng tươi. Sự hiện diện của phu nhân đô đốc Chung Tấn Cang, Tư Lệnh/HQVN, phu nhân của Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Tư Lệnh TQLC và một số phu nhân của các tướng lãnh cao cấp khác đã làm buổi lễ tăng phần long trọng. Vị niên trưởng lão thành nhất trong năm nay là Người Nhái Lê Văn Tuyên thuộc Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego đạt đến mức kỷ lục 90 tuổi mà vẫn còn tráng kiện, phong lưu.

Các nàng dâu HQ San Diego

Đại lão Lê Tuyên 90 tuổi

Niên trưởng Phạm Mạnh Khuê tâm tình làm các bà mẹ bồi hồi cảm động.

Bích Thủy, ái nữ của anh Chút, Người Nhái Hải Quân trình bày một bản tình ca thủy thủ.HSP

No comments: