Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, July 17, 2012

Hình Xưa Hiếm Quý

http://www.flickr.com/photos/13476480%40N07/sets/


photo

Saigon 1965-66 (4) - Le Loi Avenue

 

 
photo

Saigon 1965-66 (3)

 

 

photo

Saigon 1965-66 (2) - Góc Tự Do-Nguyễn Thiệp nhìn từ Café BRODARD

 

 

photo

Saigon 1965-66 (7) - City Hall

 

photo

Saigon 1969 - Le Loi Avenue

 

 

photo

Aerial view of downtown Saigon 69-70 - Nguyen Hue Boulevard

 

photo

Very busy street scene in Saigon 69-70

hình chụp trọn con đường Lê Lợi vào dịp trước Tết âm lịch, nhìn từ trên cầu bộ hành trước chợ BT, người và xe nêm chật cứng không khác ngày nay, hơn 40 năm sau. Author: unknown

Sài Gòn Xưa

Sài Gòn Xưa

76 photos
Saigon Newport

Saigon Newport

14 photos
Vietnamese Orphans

Vietnamese Orphans

37 photos
Quảng Trị 1972

Quảng Trị 1972

137 photos
Old Postcards

Old Postcards

161 photos
SAIGON 1950s

SAIGON 1950s

106 photos
South VN Stamps

South VN Stamps

138 photos
HO CHI MINH

HO CHI MINH

48 photos
Lăng Cha Cả

Lăng Cha Cả

27 photos
LIFE Magazine

LIFE Magazine

79 photos
Saigon 1961
3 comments

Saigon 1961

245 photos
SAIGON 1962

SAIGON 1962

24 photos
Saigon 1963

Saigon 1963

32 photos
Saigon 1960s

Saigon 1960s

219 photos

← prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No comments: