Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, August 25, 2012

Biểu tình chống Trung cộng tại Los Angeles, Hoa Kỳ


Los Angeles: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng các phong trào yêu nước trong quốc nội trước hành động xâm lược ngày càng trắng trợn của Trung cộng qua nhiều mặt với sự tiếp tay của bè lũ Việt gian đang thống trị đất nước. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Trung cộng thuộc thành phố Los Angeles, tiểu bang California vào đúng ngày 01 tháng 07 năm 2012 với sự thạm dự đông đảo của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đoàn sinh Gia đình Phật tử, các Khuôn Hội Phật Giáo cùng một số đoàn thể Quân, Dân, Chính trong cộng đồng miền Nam California và các đoàn thể trẻ như Thanh Niên Cờ Vàng, đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước . v . v .


Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày với cuộc tuần hành trên con đường Shatto Place, trước Tòa Lãnh Sự Quán Trung cộng.

Kính chuyển đến đồng bào trong và ngoài nước một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày.

Trân trọng
Trần Sơn

No comments: