Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, February 28, 2016

Hình Ảnh Hải Quân Việt NamĐể nhớ lại một thời đi biển.


Ôi Biển cả giờ đây ta đã biết.....


No comments: