Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, February 17, 2016

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HOA KỲ ASEAN TẠI SUNNYLANDS


Theo lời mời của tổng thống Hoa kỳ Obama, nguyên thủ khối ASEAN đã có mặt tại trang trại Sunnylands, thuộc khu vực Rancho Mirage, tiểu bang California để tham dự cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày, bắt đầu từ sángthứ hai 15/2 và chấm dứt vào ngày mai thứ ba 16/2.
Gồm cả hai bản bằng Việt và Anh Ngữ.


Sunnylands, California
Ngày 15-16 tháng 2 năm 2016

Chúng tôi những người đứng đầu Nhà nước / Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ tập trung tại Sunnylands, California, vào 2 ngày 15-16, tháng Hai, năm 2016, cho một Hội nghị đặc biệt của của những nhà lãnh đạo. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hoa Kỳ-ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ và cũng là Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau khi thành lập Khối Cộng đồng chung ASEAN.
Hội nghị đã đánh dấu một năm bước ngoặt cho cả hai bên ASEAN Hoa Kỳ, và cho một sự xích lại ngày càng gần nhau của Hoa Kỳ-ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược. Trong năm 2015, các nước thành viên ASEAN đã tổ chức lễ thành lập Cộng đồng chung ASEAN, làm việc cùng nhau hướng tới một ASEAN tốt hơn nhằm phục vụ người dân của khu vực Đông Nam Á.
Tại Hội nghị thượng đỉnh của chúng ta tại Kuala Lumpur vào tháng 11 năm 2015, chúng ta đã nâng mối quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN lên tầm đối tác chiến lược, công nhận việc chuyển đổi mối quan hệ của chúng ta trong nhiều năm qua. Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này, chúng tôi những người đứng đầu Nhà nước / Chính phủ các nước thành viên của ASEAN và Hoa Kỳ có cơ hội này, để tái khẳng định những nguyên tắc quan trọng mà sẽ hướng tới hợp tác của chúng tôi đi về phía trước:
1. Chúng tôi cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và độc lập chính trị của tất cả các quốc gia bằng sự duy trì vững chắc các nguyên tắc và mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế;
2. Vì tầm quan trọng của sự thịnh vượng chung, tăng trưởng kinh tế toàn diện bền vững và phát triển, và ươm mầm cho những thế hệ trẻ của chúng tôi để duy trì liên tục trong hòa bình, phát triển và ổn định vì lợi ích chung;
3. Công nhận lẫn nhau về tầm quan trọng của việc theo đuổi các chính sách dẫn đến nền kinh tế năng động, cởi mở và cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, đổi mới, tinh thần kinh doanh và kết nối, và hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ(SEMs: Small and medium-sized enterprises) và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia;
4. Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ hội cho tất cả các dân tộc của chúng ta, thông qua tăng cường dân chủ, tăng cường quản trị tốt và tuân thủ các quy định của pháp luật, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và quyền tự do cơ bản, khuyến khích thúc đẩy sự khoan dung và sự tự điều tiết, và bảo vệ môi trường;
5. Tôn trọng và hỗ trợ cho các trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN lãnh đạo trong cấu trúc khu vực phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương;
6. Cam kết cho một trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ nhằm duy trì và bảo vệ các quyền và đặc quyền của tất cả các nước;
7. Cam kết chung về việc giải quyết các tranh chấp theo phương pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao, mà không cần đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế và Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển ( UNCLOS);
8. Cam kết chung về việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm cả quyền tự do hàng hải và quyền sử dụng hợp pháp khác của các vùng biển, và không bị cản trở thương mại hàng hải hợp pháp như được mô tả trong Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật biển (UNCLOS) cũng như phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động;
9. Cam kết chung tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức chung trong lĩnh vực hàng hải;
10 Quyết tâm mạnh mẽ về các vấn đề toàn cầu như khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan, buôn bán người, buôn bán ma túy, và đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cũng như buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và gỗ;
11. Cam kết chung để giải quyết biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường ASEAN với thời tiết, cũng như để các quốc gia thành viên thực hiện sự quyết tâm đóng góp theo Hiệp định về khí hậu của Paris 2015;
12. Cam kết chung thúc đẩy an ninh và ổn định đối với không gian mạng phù hợp với các chuẩn mực về hành vi do nhà nước chịu trách nhiệm;
13. Hỗ trợ cho sự tiến bộ một cách mạnh mẽ, ổn định, gắn kết với chính trị, hoàn thiện kinh tế thị trường, có trách nhiệm xã hội, cộng đồng thân thiện, con người là trung tâm và dựa trên luật Cộng đồng ASEAN;
14. Cam kết chung tăng cường kết nối giữa người với người thông qua các chương trình có sự tham gia của cộng đồng ASEAN và công dân Mỹ, đặc biệt là giới trẻ, và thúc đẩy những cơ hội đến với tất cả các dân tộc của chúng ta, đặc biệt những vấn đề dễ bị tổn thương nhất, nhằm thực hiện tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN;
15. Cam kết chung thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển bền vững thông qua việc thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững và Chương trình hành động Addis Ababa đến năm 2030, nhằm đảm bảo một xã hội bền vững, công bằng và toàn diện mà không có bất kỳ quốc gia nào tụt hậu phía sau;
16. Cam kết chung tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN lãnh đạo hiện có; và cuối cùng là
17. Cam kết chung tiếp tục đối thoại chính trị giữa những người đứng đầu ở cấp Chính phủ / Nhà nước thông qua các cuộc tham dự lãnh đạo của chúng ta tại các Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo của Hoa Kỳ-ASEAN hàng năm và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.
 
Asia Clinic, 9h40' ngày thứ Tư, 17/02/2016
Bản dịch: Bs Ho Hai
 
 Joint Statement of the U.S.-ASEAN Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration
Sunnylands, California
February 15-16, 2016
We the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United States of America gathered in Sunnylands, California, on February 15-16, 2016, for a Special Leaders Summit.  This Special U.S.-ASEAN Leaders Summit was the first ever to be held in the United States and the very first Summit following the establishment of the ASEAN Community.
The Summit marked a watershed year for both ASEAN and for the increasingly close U.S-ASEAN. strategic partnership. In 2015, ASEAN Member States celebrated the establishment of the ASEAN Community, working together toward an ASEAN that better serves the people of Southeast Asia.
At our Summit in Kuala Lumpur in November 2015, we elevated the U.S.-ASEAN relationship to a strategic partnership, recognizing the transformation of our relationship over the past several years. On the occasion of this Special Summit, we the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the United States of America take this opportunity to reaffirm the key principles that will guide our cooperation going forward:
1.    Mutual respect for the sovereignty, territorial integrity, equality and political independence of all nations by firmly upholding the principles and purposes of the Charter of the United Nations, the ASEAN Charter and international law;
2.    The importance of shared prosperity, sustainable, inclusive economic growth and development, and the nurturing of our young people to sustain continued peace, development, and stability for mutual benefit;
3.   Mutual recognition of the importance of pursuing policies that lead to dynamic, open, and competitive economies that foster economic growth, job creation, innovation, entrepreneurship and connectivity, and that support SMEs and narrow the development gap;
4.   Our commitment to ensure opportunities for all of our peoples, through strengthening democracy, enhancing good governance and adherence to the rule of law, promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, encouraging the promotion of tolerance and moderation, and protecting the environment;
5.   Respect and support for ASEAN Centrality and ASEAN-led mechanisms in the evolving regional architecture of the Asia-Pacific;
6.   Firm adherence to a rules-based regional and international order that upholds and protects the rights and privileges of all states;
7.   Shared commitment to peaceful resolution of disputes, including full respect for legal and diplomatic processes, without resorting to the threat or use of force in accordance with universally recognized principles of international law and the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS);
8.   Shared commitment to maintain peace, security and stability in the region, ensuring maritime security and safety, including the rights of freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the seas, and unimpeded lawful maritime commerce as described in the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as well as non-militarization and self-restraint in the conduct of activities;
9.   Shared commitment to promote cooperation to address common challenges in the maritime domain;
10.   Strong resolve to lead on global issues such as terrorism and violent extremism, trafficking in persons, drug trafficking, and illegal, unreported, and unregulated fishing, as well as illicit trafficking of wildlife and timber;
11.   Shared commitment to addressing climate change and developing a climate-resilient, environmentally sustainable ASEAN, as well as to implement individual countries’ nationally determined contributions made under the Paris Climate Agreement;
12.   Shared commitment to promote security and stability in cyberspace consistent with norms of responsible state behavior;
13.   Support for the advancement of a strong, stable, politically cohesive, economically integrated, socially responsible, people-oriented, people-centered and rules-based ASEAN Community;
14.   Shared commitment to strengthen people-to-people connectivity through programs that engage ASEAN and American citizens, particularly young people, and that promote opportunities for all our peoples, particularly the most vulnerable, to fulfil the vision of the ASEAN Community;
15.   Shared commitment to promote a global partnership for sustainable development through the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda, to ensure a sustainable, equitable and inclusive society where no one is left behind;
16.    Shared commitment to enhance collaboration at international and regional fora, especially at existing ASEAN-led mechanisms; and
17.    Shared commitment to continue political dialogue at the Head of State/Government level through our Leaders’ attendance at the annual U.S.-ASEAN Summit and the East Asia Summit.
 
 
Vũ Thất
neo

No comments: