Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 15, 2016

Lễ Khai mạc Hội Chợ Tết Bính Thân 2016 tai Mile Square Park, Orange County

 photo IMG_0473_zps28gnf6na.jpgHình ảnh Lễ Khai mạc Hội Chợ Tết Bính Thân 2016 tai Mile Square Park, Orange County do VP Giám Sát Viên Quận Cam tổ chức vào lúc 2:00 trưa ngày thứ bảy 13/2/2016.

 photo IMG_0419_zpsbrtglr2m.jpg

 photo IMG_0413_zpsjtippfqz.jpg
Cắt băng khai mạc Hội Chợ Tết Bính Thân 2016
 photo IMG_0408_zpskqscfeb7.jpg

 photo IMG_0436_zpsr2msjrvw.jpg

 photo IMG_0427_zpsp6cgbiho.jpg
 photo IMG_0431_zpsqhhsldww.jpg

 photo IMG_0441_zpsmpx6ia3z.jpg
Muá Lân
 photo IMG_0467_zpstsrnjbvm.jpg
Trình diễn Áo dài (CNS Liên Trường THVN)
 photo IMG_0465_zps3jnauxbv.jpg

 photo IMG_0473_zps28gnf6na.jpg
Nguyen Mai chuyen

No comments: