Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 20, 2016

Mừng Xuân Bính Thân - Elementary School ROSA PARKSMùa Xuân đến với tuổi thơ đã mang lại niềm hy vọng cho tương lai cộng đồng Việt Nam hải ngoại.Một nước Việt nam tự do không còn chế độ cộng sản độc tài là kỳ vọng của các nhà giáo dục.

No comments: