Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, December 10, 2012

Tuyệt thực ngày 8/12/2012 trước Tòa Đại sứ Cộng sản tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ

Hình ảnh cuộc Biểu tình và Tuyệt thực - Triệu Con Tim Một Tiếng Nói - trước Tòa Đại sứ Cộng sản tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền để đòi hỏi Nhân Quyền, Tự do Tôn Giáo, Tự do Dân chủ cho Việt Nam của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ ngày 8 tháng 12 năm 2012. (Photo Nhat Hung)

Nam Yết chuyển

No comments: