Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 9, 2013

Sydney Mừng xuân Quý Tỵ  Bà Julia Gillard - Thủ tướng Úc Đại Lợi
 


Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW năm nay và lần đầu tiên hân hạnh được bà Julia Gillard - Thủ tướng Úc Đại Lợi đến tham dự Hội Chợ Tết, cùng với sự hiện diện của ông Tony Abbott - lãnh tụ đảng Tự Do, ông Barry O'Farrell Thủ hiến NSW cùng các vị bộ trưởng, thượng nghị sĩ, dân biểu tiểu bang và liên bang.

Hình ảnh và ghi âm buổi lễ
Xin click vào link dưới đây:
 
 
 Ông Chris Hayes MPLS Võ Trí Dũng, bà Julia Gillard và ông Nguyễn Văn ThanhBà Julia Gillard - Thủ tướng Úc Đại Lợi
ông Tony Abbott, lảnh tụ đảng đối lập - đảng Lao Động
ông Barry O'Farrell Thủ hiến NSW
 

No comments: