Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 28, 2013

Nhìn hình xưa sinh viên miền Nam VNCH chống tàu+ như thế nào

 

 Ottawa, Canada: Sinh viên và kiều bào Việt Nam xuống đường phản đối Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa – tháng 1 năm 1974

1974 – Hải quân Trung Quốc xâm lược đánh chiếm Hoàng Sa trong tay QL/VNCH – CS Bắc Việt im lặng. Trong khi nhân dân Sài Gòn miền Nam và kiều bào hải ngoại biểu tình lên án và phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc khắp nơi.


Những cuộc biểu tình của đồng bào miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa toàn quốc và khắp nơi trên thế giới của Sinh viên và Việt kiều năm 1974 tố cáo và phản đối Cộng Sản Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.Băng rôn sinh viên học sinh đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974:“Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”. http://1.bp.blogspot.com/-rVRZvqI2y68/TtVCXKOjrbI/AAAAAAAAHzg/Jxc2Z8RlqJU/s1600/danlambao.jpg
HS TS 1974 VNCH 2
HS TS 1974 VNCH
lịch sử việt nam, hoàng sa trường sa

TT Thiệu rời Bộ Tư Lịnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải, sau khi ra chỉ thị về biện pháp đối phó với TC khi hạm đội TC xâm nhập hải phận Việt Nam Công Hoà tại Hoàng Sa (1974).Trương Kim Anh chuyển

Trích haingoaiphiemdam.com

No comments: