Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, May 18, 2013

Trần Mạnh Hảo:. Bỏ tù một đóa hoa

Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa


 Bỏ tù một đóa hoa 


Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh

Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên(*) chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa

Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên

Tự do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương

À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….

Sài Gòn ngày 17-5-2013
 Trần Mạnh Hảo

(*) Nguyễn Phương Uyên,sinh viên 20 tuổi, rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc

No comments: