Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, August 2, 2015

Teresa Trần Kiều Ngọc: Hành Trang và Lý Tưởng

Bài thuyết trình rất hay, sâu sắc và hấp dẫn. Trần Kiều Ngọc sẽ là một trong những lãnh đạo trẻ trung, nhiệt huyết và tài ba cuả Nước VN Tự Do trong Tương Lai.