Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, October 20, 2015

Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã chánh thức biểu quyết công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn

Tin vui cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nói chung và cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nói riêng, đặc biệt là dân cư thuộc thành phố Maribyrnong.Vào lúc 7:10 giờ tối, 20/10/2015, Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã chánh thức biểu quyết công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt tỵ nạn (thông qua với số phiếu 5/5).


Có thể nói Thành Phố Maribyrnong là thành phố đầu tiên trên toàn cõi Úc Châu công nhận Cờ Vàng. Đây là một dấu mốc lịch sử của Người Việt tỵ nạn định cư tại Úc Châu, cũng là một điểm son cho CĐNVTD/VIC, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cá nhân có tâm huyết đã làm việc ráo riết và kiên trì vận động cho Nghị Quyết cộng nhận Cờ Vàng.

Một thành quả ngoạn mục nhân dịp kỷ niệm 40 năm định cư tại Úc.

Một tin vui không thể nào không chia sẽ cùng với các con dân nước Việt gần xa.

Ghi chú: Được biết ngày mai 21/10/2105, vào lúc 10 giờ sáng Hội Đồng Thành Phố Mariyrnong sẽ làm lễ thượng kỳ, kính xin quý đông bào đến tham dự đông đủ và xin vui lòng ăn mặc trang trọng.


Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã chánh thức công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn


Thứ Ba ngày 20, tháng 10, năm 2015Kính thưa

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể,
- Quý vị đại diện truyền thông, báo chí
- Cùng toàn thể đồng bào,

V/V: Hội đồng thành phố Maribyrnong về việc công nhận cờ Vàng

Với sự làm việc chặt chẽ giữa cộng đồng, hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, các hội thương gia và các hội đoàn với một số cá nhân để cờ vàng được chánh thức công nhận là lá cờ biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại thành phố Maribyrnong, tiểu bang Victoria.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Victoria trân trọng thông báo trong phiên họp ngày 20-10-2015 của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã biểu quyết chánh thức công nhận cờ vàng là biểu tượng người Việt tỵ nạn.

Cờ vàng sẽ chính thức được bay ở tượng đài thuyền nhân Việt Nam duy nhất tại tiểu bang Victoria, và ở những trụ sở chính thức của hội đồng thành phố trong những dip lễ quan trọng của  cộng đồng người Việt .

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn văn Bon 0411 616 453 hay cô Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon
Chủ Tịch

 
Cr Quach Nam - Flying of Yellow Co Vang Vietnamese Refugee Flag

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4291-4291

TVQ chuyển

No comments: