Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, October 16, 2015

Melbourne - Lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Chủ Nhật, 04/10/2015, BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vic và Ban Điều Hành GĐ-HQHH-QLVNCH/Vic đã cùng nhau phối hợp tổ chức đại lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo thật long trọng tại Đền Thờ Quốc Tổ. Việc tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần hàng năm không phải chỉ để bày tỏ lòng tri ân công đức của Ngài mà còn là dịp để cho các thế hệ con em học hỏi về những trang sử oai hùng, hãnh diện về đức độ, tài trí và lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần Hưng Đạo và các vị anh hùng dân tộc, nêu cao tinh thấn bất khuất của dân tộc Việt.

 
Với những chiến công hiển hách - 3 lần đại thắng quân Nguyên (Mông Cổ), Ngài đã đươc xem là một danh tướng, một thiên tài quân sự của không riêng gì Việt Nam mà còn là của lịch sử thế giới. Hải Quân QLVNCH đã tôn Ngài làm Thánh Tổ Quân Chủng Hải Quân QLVNCH qua chiến thắng lẫy lừng của Ngài trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt toàn bộ binh thuyền của quân Nguyên trên đường rút lui (trong cuộc xâm lăng lần thứ 3). 
 
Trong phần phát biểu, ông Dương Ngọc Lợi (Gia Trưởng GĐ/HQHH/Vic) và ông Nguyễn văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD/Vic) đã có cùng một quan điểm đối với tình hình đất nước hiện này - đó là việc phát huy tinh thần đoàn kết để diệt nội thù chống ngọai xâm, và sự đoàn kết ấy phải được thể hiện một cách thiết thực qua các vai trò ngoại vận và hổ trợ người dân trong nước.
 
Sau phần sơ lược về tiểu sử của Đức Thánh Trần Hưng Đạo do ông Phạm Khuông trình bày, buổi tế lễ đã diễn ra trong một bầu không khí trang nghiêm với các nghi thức truyền thống và với tấm lòng thành kính của đông đảo đồng hương.
 
Melbourne
04/10/2015
 
Một số hình ảnh của buổi lễ

TVQ chuyển

No comments: