Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, May 24, 2012

Hàng Không Mẫu Hạm Carl Vinson về bến San Diego

http://www.utsandiego.com/photos/galleries/2012/may/23/carl-vinson-returns-north-island/#/0

 http://www.cbs8.com/story/18603247/uss-carl-vinson-strike-group-returns-to-san-diego


Katie Collins greets her husband, Phillip Collins, a crew member on the aircraft carrier Carl Vinson, after the ship arrived at North Island Naval Air Station on Wednesday. Go to


Sau những chuyến công tác chuyển tiếp, thuỷ thủ đoàn cuả HKMH nguyên tử USS Carl Vison đã không được ăn 2 lễ Giáng Sinh, lễ Tình Nhân và lễ Mẹ.  Nay chiến hạm đã về bến San Diego vào ngày thứ Tư 23 tháng 5 để nghỉ bến dài ngày tốt lành.

Welcome Home !!!

No comments: