Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, May 18, 2012

Duyên Tốc Hạm USS Indepedence Ra Khơi

Duyên Tốc Hạm USS Independence hải hành trong vịnh San Diego ngày 17/05/2012.

Hoangsaparacelsblogspot: Sau khi HQ Hoa Kỳ điều động Tuần Duyên Hạm USS Freedom, có căn cứ tại San Diego tới Singapore tuần lễ vưà qua, chiến hạm USS Independence được đóng đầu tiên cùng loại, kiến trúc kiểu ba thân được phái đến thay thế.  Điều này cho chúng ta thấy chính phủ Mỹ đã đặc biệt quan tâm đến vùng Tây Thái Bình Dương, nơi mà Trung Cộng đang mạnh tay để dành chủ quyền đường lưỡi bò mà họ tham lam vơ làm cuả riêng cuả họ.  Căn cứ San Diego, nơi Hạm Đội Thái Bình Dương đồn trú với ba HKMH nguyên tử, nhiều Tuần Đương Hạm, Khu Trục Hạm, Tiềm Thuỷ Đĩnh và các tàu đổ bộ sẽ là lực lượng răn đe kẻ nào muốn biến Biển Đông thành ao nhà.No comments: