Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, May 28, 2012

Ứng Cử Viên Tổng Thống Mitt Romney và TNS McCain Tại San Diego


http://www.youtube.com/user/HaiNgoaiPhiemDam?feature=mhee
Memorial Day tại San Diego với sự hiện diện của ƯCV Tổng Thống Mitt Romney và TNS John McCain,
toán Quốc quân kỳ do cựu chiến binh QL/VNCH đảm trách.
Thumbnail


Lúc 10:00AM, ngày 28/05/2012, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chiến đấu tại VN,VVA 472 đã phối hợp với Cộng Đồng VN San Diego, Cựu Chiến Binh VNCH San Diego tổ chức Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Vietnam War Museum, Balboa Park, San Diego.  Trong dịp này Ứng Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ Mitt Romney đã cùng thượng Nghị Sĩ McCain chủ toạ buổi lễ.  Trên 5,000 người gồm các cựu chiến binh, thân nhân và các ủng hộ viên UCV Tổng Thống Mitt Romney đã tham dự.http://www.utsandiego.com/photos/galleries/2012/may/28/romney-mccain-memorial-day-tribute/#/0


Toán Quốc kỳ Cựu Chiến Binh QLVNCH-SD tiến vào vị trí hành lễ
Lễ chào cờ
Bà Đặng Kim Trang Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam - SD phát biểu
ƯCV Tổng thống Mitt Romney và TNS John McCain(đứng giữa) đang chào cờ
ƯCV Tổng thống Mitt Romney phát biểu
TNS John McCain phát biểu


No comments: