Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, October 29, 2017

Chủ nhật Nov/12/17, toàn quốc tẩy chay "bóng bầu dục Mỹ"

Chủ nhật Nov/12/17 là cuối tuần lễ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, toàn quốc tẩy chay "bóng bầu dục Mỹ" vì mấy thằng cầu thủ vai u thịt bắp chống không chào quốc kỳ và quốc ca Mỹ...
Nếu không có ai coi thì đám chủ các hội và các đài TV nó sợ lắm và sẽ phải có biện pháp với đám cầu thủ chỉ có xác mà không có hồn....

Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ thông báo:
Một cuộc tẩy chay tổng thể toàn quốc của NFL được lên kế hoạch cho chủ nhật, ngày 12 tháng 11, Weekend Veterans Day.

Tẩy chay tất cả các chương trình truyền hình football. Tất cả người hâm mộ, tất cả chủ sở hữu vé, được yêu cầu để tránh xa tham dự hoặc xem bất kỳ trò chơi NFL vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 11; hãy để cho NFL chơi với sân vận động trống không.

Hãy chuyển bài đăng này cùng với tất cả bạn bè và gia đình của bạn.

Vinh danh quân đội Hoa Kỳ của chúng ta, một số quân nhân đã trở về nhà với với quan tài phủ Quốc Kỳ Hoa Kỳ!!!

Tiếp tục cuộc tẩy chay hàng loạt các trò chơi truyền hình, nhưng hãy làm cho các chủ sở hữu, huấn luyện viên, người chơi và nhà quảng cáo sẽ chú ý và hãy nhớ!

Họ có quyền phản đối nếu họ muốn, nhưng trong trong thời gian và dịa điểm địa chào cờ với Quốc Ca thì KHÔNG!

Họ đã thể hiện thiếu lòng yêu nước và hoàn toàn không tôn trọng những cựu chiến binh của chúng ta - sống và chết - và mọi thứ mà họ đặt mạng sống của mình lên trên !

Nếu bạn đồng ý, vui lòng giúp thông báo này được lan truyền khắp nơi!

Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ


Diego Nguyen

No comments: