Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, October 19, 2017

Hình Ảnh Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo Tại ChicagoGia đình Hải Quân Hàng Hải Chicago đã tổ chức lễ Húy Nhật Đức Thánh Tổ Hải Quân: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại Carol Stream, Illinois.


HQ Phan Như Bái

HQ Lê Văn LuậnHQ Trần Minh Lộc

HQ Phan Như Bái, HQ Trần Minh Lộc
Kieu Giang Facebook

No comments: