Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, October 1, 2017

Phản Đối Phim Vietnam War: Petition Protesting Burns/Novick Flawed Documentary


Bill Laurie

2:10 AM (10 hours ago)
to Bill
Xin vui long pho bien....Mời quý đồng hương tham gia ký tên phản đối phim 
"Vietnam War" bóp méo sự thật về chiến tranh VN.

Bấm vào link dưới đây:

No comments: