Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, October 20, 2017

Lễ Huý Nhật Đức Hưng Đạo Vương tại Sydney, Australia


Gia đình Hải Quân Hàng Hải New South Wales đã tổ chức trọng thể lễ Húy Nhật Hưng Đạo Vương tại thành phố Sydney, Australia.
Kính gởi đến quý Anh Chị một số hình ảnh của buổi giỗ Tổ - 08/10/2017.
gđ thành thật cảm ơn Anh Hương, nhiếp ảnh gia cho gđ HQHH/NSW.

Thân kính,

Nguyễn Văn Xuân.
Lê Nguyễn chuyển

No comments: