Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, October 18, 2017

Việt Nam Bám Lấy Chế độ Độc Đảng, Bất Mãn Tràn Lan

HoangsaParacel:  Trái hẳn với những toà nhà cao tầng lộng lẫy trong khu trung tâm Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội và những "lâu đài" cuả các tư bản đỏ, những khu nhà ổ chuột, dân vô gia cư nằm đầy đường vẫn bị che dấu không được báo đảng và các Việt kiều đưa lên.  "Dân" trong nước vẫn không chịu nhận là nước mình đang phồn vinh "giả tạo".
Vietnam Clings to Single-Party Rule as Dissent Rises Sharply


No comments: