Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, September 30, 2012

Phi Hành Gia Neil Armstrong Được Vinh Dự Thuỷ Táng Theo Truyền Thống Hải Quân

Neil Armstrong Buried at Sea Members of the US Navy ceremonial guard hold an American flag over the cremains of Neil Armstrong, Apollo 11 commander and the first person to walk on the moon, during a burial at sea service aboard the USS Philippine Sea (CG 58), Friday, Sept. 14, 2012, in the Atlantic Ocean.

Vốn là một Sĩ Quan phi hành của Hải Quân Hoa Kỳ, Phi Hành Gia Không Gian Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân xuống Mặt Trăng, từ trần ngày 25 tháng 8, 2012. Cuối cùng Ông đã được Thủy Táng trọng thể ngoài khơi Đại Tây Dương, theo đúng nghi thức của Hải quân Hoa Kỳ, trên chiến hạm USS Philippine Sea (CG 58), vào ngày 14 tháng 9, 2012 vừa qua. 

Xin mời Qúy Vị xem một vài hình ảnh dưới đây của NASABill Ingalls...
  

Neil Armstrong Buried at Sea
       All photos: NASA/Bill IngallsJune Hoffman, sister of the late Neil Armstrong and Armstrong's sons, Eric "Rick" Armstrong, center, and Mark Armstrong look out from the USS Philippine Sea (CG 58) as it departs Mayport, Fla. for the burial at sea service for Armstrong, Friday, Sept. 14, 2012.


Members of the Navy prepare for the start of the burial at sea service for Neil Armstrong aboard the USS Philippine Sea (CG 58), Friday, Sept. 12, 2012, in the Atlantic Ocean. Armstrong, the first man to walk on the moon during the 1969 Apollo 11 mission, died Saturday, Aug. 25. He was 82.Service Members of the US Navy are seen during the burial at sea service for Neil Armstrong.

Reading Carol Armstrong, wife of Neil Armstrong, Eric "Rick" Armstrong, son of Neil Armstrong, June Hoffman, Neil Armstrong's sister, and other family members are seen bowing their heads during the Armstrong burial at sea service.


Family Flag US Navy Captain Steve Shinego, commanding officer of the USS Philippine Sea (CG 58), presents the US flag to Carol Armstrong following the burial at sea service for her husband.

Carol Armstrong, wife of Neil Armstrong, Eric "Rick" Armstrong, son of Neil Armstrong, and other family members are seen bowing their heads during the Armstrong burial at sea service.

Final Salute Members of the US Navy salute in honor of Apollo 11 astronaut Neil Armstrong during his burial at sea service aboard the USS Philippine Sea, Friday, Sept. 14


Navy Force Chaplain, Capt. Donald P. Troast, CHC, USN speaks during a burial at sea service for Neil Armstrong.

Family members and members of the US Navy are seen during the burial at sea service.

A US Navy firing squad fires three volleys.

US Navy personnel carry the cremains of Apollo 11 astronaut Neil Armstrong.

US Navy Lieutenant Commander Paul Nagy, USS Philippine Sea, and Carol Armstrong, wife of Neil Armstrong, commit the cremains of Neil Armstrong to sea during a burial at sea service

US Navy Captain Steve Shinego, commanding officer of the USS Philippine Sea (CG 58), comforts Carol Armstrong, wife of Neil Armstrong, after she committed Armstrong's cremains to sea.

ong.

The American flag on the USS Philippine Sea (CG 58) is seen at half-mast during a burial at sea service for Apollo 11 astronaut Neil Armstrong.

Neil Armstrong Burial at Sea: Taps Chief Musician for the United States Navy Band, Gunnar Bruning, plays taps during the burial at sea
 
BMH
Washington, D.C
 

No comments: