Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, November 3, 2012

TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI

https://www.youtube.com/embed/X75q92uM_1k?feature=player_embedded

Chương trình TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI (P1) (10/31/2012 04:18 PM) (Xem: 1024)
Mời quí vị xem chương trình Triệu Con Tim Một Tiếng Nói của SBTN ngày 31 tháng 10 do Trúc Hồ và Võ Thành Nhân gởi đến quý vị.

No comments: