Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, November 21, 2012

Một Thời Đã Qua


Kỳ đài trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam tại bến Bạch Đằng, Sài Gòn 

Nguyễn Duy Quan K16, Sacto, Cali chuyển Cám ơn anh Hải.
Chúc một mùa Tạ Ơn và Giáng Sinh đầm ấm.
Thân quý,
PLTK11

Cám ơn anh Hải,
Ký Đài trông thật uy nghi, thế mà cũng đành chịu số phận hẩm hiu hiện nay.  Chắc có ngày hồi sinh!
Anh Quan còn giữ và chuyển tấm ảnh hiếm, qúy này. Đúng là Một Thời Đã Qua!  Anh Quan đã có lúc cùng chia sẻ với mình những ngày vừa vượt thoát hang hùm cs.
NVH K7


Thân gởi Anh Hải,
Cám ơn anh chuyển. Nhìn lại sân cờ BTL/HQ. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ập về. Nơi đây, chúng ta đã từng đi qua lại rất nhiều lần trong thời gian trong quân ngũ! Khiến chúng ta không thể không bùi ngùi.
Thăm anh và gia dình.
HC Germany
No comments: