Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, November 29, 2012

Dân Philippine biểu tình chống lưỡi bò Tàu.

In new windowDân Phi quả thật có óc hài hước... và thâm thuý

No comments: