Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, November 17, 2012

Quân Phục Hải Quân Thế Giới_by Phu QuyKhông có một Hải Quân nào trên thế giới có bộ quân phục xấu xí như Hải Quân Cộng Việt.  Bộ quân phục trông giống như lính nhà Mãn Thanh với cái mũ méo mó, hai giải dây phiá sau chẳng khác gì cái đuôi sam cuả các chú chệt.  Màu xanh Hải Quân phải là màu xanh tím đậm lịch lãm chứ không phải màu xanh lè như mực học trò.
Hải Quân Việt Cộng
          Nữ thuỷ thủ hải quân Việt Cộng

Quân phục sĩ quan lại còn tệ hại hơn, cái mũ cát két bắt chước Hải Quân thời Liên Xô vểnh căng  thật kệch cỡm không hợp với khuôn mặt người Việt và  lại còn làm nổi bật những khuôn mặt không thông minh. Lon lá thì vàng khè như thêu bằng chỉ vàng trong khi đó Hải Quân các nước khác dùng kim tuyến.

[IMG]
Hải Quân Bắc Hàn và Hải Quân Cộng Việt có thdùng chung quân phục.


Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà


 File:US Navy 091105-N-0718S-051 Sailors from the Center for Information Dominance Detachment Monterey stand in formation while waiting to be inspected in their service dress blue uniform.jpg 
Quân phục thuỷ thủ muà đông  cuả Hải Quân Hoa Kỳ

File:Japanese sailors jmsdf.jpg 
Quân phục tiểu lễ cuã sĩ quan Hải Quận Hoàng Gia Nhật Bản
Quân phục làm việc của Hải Quân Hoàng Gia Anh


photo
Quân phục thuỷ thủ muà đông cuả Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc


Phu Quy

No comments: