Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, November 1, 2012

NGUYỆN CẦU_Ngô Minh Hằng


NGUYỆN CẦU
(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM
nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)
 
 
Mượn màn Cách Mạng để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết một người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đen sông núi
Bốn phía mây giăng, tím đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Ý chí can trường nhưng vận đoản
Chín năm Nam Việt sống an vui
*
Chín năm Nam Việt sống an vui
Là bởi ra công gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với đời
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, bày gian đảng
Viện đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt *
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong tuổi trẻ gầy nên cuộc
Và đợi toàn dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi
 
Ngô Minh Hằng
Ngày 01/11/2012

No comments: