Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 3, 2016

ĐÁNG ĐỜI BÁC"BẤT MINH"


đem phơi bác trần gian
hồn khó về địa ngục
tay bác dính máu đào
của con dân nước Việt
ĐÁNG ĐỜI BÁC"BẤT MINH"


Hôm nay ngày bác chết...!( 2/9 )
chúng nó vui ăn mừng
bác chết nhằm ngày trùng
chúng nó phơi sình bác
chúng rắp tâm nói láo (3/9)
thằng duẩn với thằng chinh
thằng đồng cùng thằng thọ
đúng là lũ... súc sinh...!

hôm qua ngày bác chết...! (2/9)
chúng để bác nằm sình
chúng lo mừng đại lễ (quốc khánh)
xem bác như... súc sinh
di chúc bác để lại
đốt bác ra thành tro
không làm theo lời bác
đem phơi xác ba đình
cũng tại bác... chồn tinh
gian manh và ác độc
bàn tay bác đầy máu
dâm loạn nhất hành tinh
bác giết vợ bỏ con
bác bất hiếu vô thần
âm mưu gây giống đỏ
chúng nó thành con hoang
bác là thằng việt gian
làm chó trâu cho giặc
bác chính là gian tặc
nên con cháu thủ tiêu
bác chết khó tiêu diêu
bởi cháu con ác độc
đem phơi bác trần gian
hồn khó về địa ngục
tay bác dính máu đào
của con dân nước Việt
bác chơi xong rồi giết
hiếp cả các cháu ngoan
cuộc đời bác dâm loạn
nên chết không toàn thây 
bị cháu con mổ bụng
phơi xác trần gian nầy
bởi vì bác gian manh
thân tàu mà tên Việt
ngông cuồng làm cha già
chúng nó biết từ lâu...!
trò chơi đểu của mao
nhưng cúi đầu nô lệ
chỉ vì chúng óc trâu...!

hôm nay ngày bác chết
chúng vỗ tay ăn mừng
thằng duẩn cùng thằng đồng
thằng chinh cùng thằng thọ
chúng nó là ...súc sinh...!
chúng biết bác thằng tàu
nên để bác chết sình
hồn bác khó siêu sinh
bị đọa đày địa ngục
muôn kiếp chịu cực hình
cho đáng đời của bác
chí minh mà bất minh

LVK

No comments: