Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, September 9, 2016

Asia's Most-Unusual Alliance

HoangsaParacels: Tổng Thống Obama đi dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Asean đã thăm viếng Lào và ngỏ lời xin lỗi nước này đã bị bom đạn Mỹ tàn phá. Nhưng có một lý đó ông không đả động đến là Lào khi đó là một nước Trung Lập mà đã làm ngơ cho Cộng Sản Hà Nội dùng đường mòn Hồ Chí Minh tiếp tế cho quân đội của họ xâm lăng miền Nam Việt Nam.  Muốn lôi kéo Lào khỏi bàn tay lông lá của Trung Công bằng cách xin lỗi một nước hay tráo trở không phải là một đường lối chinh trí đúng đắn.


Bill Laurie chuyen

No comments: