Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, September 26, 2016

HỘI HẢI QUÂN CỬU LONG TỔ CHỨC LỄ HUÝ NHẬT ĐỨC THÁNH TỔ TRẦN HƯNG ĐẠO - Hoàng Thuỵ Văn


Các vị ngày hôm nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ trong lòng lý tưởng quốc gia, dân tộc và tinh thần người lính QLVNCH đã trở thành hiếm quý trong thế giới vô cùng phức tập này. Hầu hết khách tham dự là những con dân đất Việt đã từng "khoác áo chinh nhân", vẫn tha thiết với quê hương, vẫn ưu tư cho tiền đồ của Tổ Quốc Việt Nam trong các Quân, Binh Chủng trên Bốn "Vùng Chiến Thuật" và lãnh hải Việt Nam.

HỘI HẢI QUÂN CỬU LONG TỔ CHỨC LỄ HUÝ NHẬT ĐỨC THÁNH TỔ TRẦN HƯNG ĐẠO


1- Hội Hải Quân Cửu Long tổ chức ngày 18 tháng 9 vừa qua tại Little Saigon Lễ Huý Nhật hàng năm Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân QLVNCH. Buổi Lễ được đặt dưới sự chủ tọa của một số ít các vị sĩ quan cao cấp của quân chủng Hải Quân QLVNCH còn sống sót sau trận Đại hồng thuỷ cộng sản vào Tháng Tư Đen 1975. Các vị ngày hôm nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ trong lòng lý tưởng quốc gia, dân tộc và tinh thần người lính QLVNCH đã trở thành hiếm quý trong thế giới vô cùng phức tập này. Hầu hết khách tham dự là những con dân đất Việt đã từng "khoác áo chinh nhân", vẫn tha thiết với quê hương, vẫn ưu tư cho tiền đồ của Tổ Quốc Việt Nam trong các Quân, Binh Chủng trên Bốn "Vùng Chiến Thuật" và lãnh hải Việt Nam.


​2. Chuẩn bị Lễ chào cờ Việt Mỹ và quân kỳ quân chủng Hải Quân VNCH: Tổ Quốc - Đại Dương
Cuối cùng là Phút mặc niệm.

2- Ban tổ chức gồm các vị trong Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long như HQ Trương Văn Song, HQ Vũ Đình Thọ, HQ Nguyễn Hùng Quyền... Người ta cũng nhận thấy có các vị ở vị trí cố vấn cho Hội như HQ Trung Tá Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch HĐGS; HQ Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, Nguyên Tư Lệnh Phó Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải VNCH, khu vực trách nhiệm Lãnh hải và Hành quân chiến thuật bao gồm trận Hải Chiến Hoàng Sa, 19/1/1974 (đáng lẽ phải được các chính phủ có chân trong SEATO mà đứng đầu là quyền lực Hoa Kỳ yểm trợ thật tích cực theo như "Agreements" và một "lời hứa chính trị" bảo vệ nền tự do cho Nam Việt Nam...!) và còn nữa...


​3. Lễ Chào cờ

3- Trong chương trình buổi Lễ, ngoài lễ chào cờ và nghi lễ cung nghênh Tượng Đức Thánh Tổ Hải Quân cũng là vị Anh Hùng của dân tộc Việt Nam, đến và rời vị trí, bài Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo được đọc lên như một bài học lịch sử cho con cháu nhiều đời ghi nhớ để "ôn cố tri tân", luôn bảo vệ quyết tâm và củng cố tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của các vị Tiền Nhân Anh Hùng.


​4. Các vị Niên Trưởng Hải Quân, các vị trưởng cơ quan, đại diện Hội Đoàn, đoàn thể niệm hương chiêm bái Đức Trần Hưng Đạo.

4-
Hịch Tướng Sĩ
  Dụ chư tỳ tướng hịch văn (諭諸裨將檄文), thường được gọi là Hịch Tướng Sĩ, là bài hịch của Trần Hưng Đạo. Dưới đây là bản dịch của Ngô Tất Tố trong “Việt Nam Văn Học: Văn Học Đời Trần” NXB Đại Nam, Sài Gòn, 1960.
  Ta thường nghe: Kỷ Tín lấy thân chết thay, cứu thoát được vua Cao-đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo che chở được vua Chiêu-vương; Dự Nhượng nuốt than để trả thù cho thầy; Thân Khoái chặt tay để gánh nạn cho nước; Uất Trì Cung một viên tướng nhỏ, còn biết che đỡ Đường-chủ, ra khỏi vòng vây của Thế Sung; Nhan Cảo-Khanh là bầy tôi xa, còn biết mắng chửi Lộc Sơn, không nghe lời dụ của nghịch-tặc. Từ xưa, những bậc trung-thần nghĩa-sĩ, lấy thân theo nước, đời nào là không có đâu? Nếu mấy người kia, chăm chăm học thói dút-dát của con gái trẻ con, chẳng qua cũng đến chết dũ ở dưới cửa sổ, đâu được ghi tên vào trong thẻ tre lụa trắng, danh tiếng cùng trời đất cùng lâu bền?
  Các người đời đời là con nhà võ, không biết chữ nghĩa, nghe những chuyện ấy, thảy đều nửa tin nửa ngờ. Thôi thì những việc cổ xưa, hãy để đó không nói đến nữa. Nay ta hãy đem chuyện nước Tống, giống Thát(là chuyện gần đây) kể cho các người cùng nghe: Vương công Kiên là người gì? Nguyễn văn Lập tỳ-tướng của y lại là người gì, chỉ có vòng thành Điếu-ngư nhỏ bằng cái đấu hai người ấy chống nổi toán quân trăm vạn của Mông-kha, khiến cho con dân nước Tống, đến nay hãy còn nhớ ơn. Đường ngột Ngại là người gì? Xích tu Tư tỳ-tướng của y lại là người gì? xông pha lam-chướng trên đuờng muôn dặm, hai người ấy đánh được quân Nam-chiếu trong vài tuần, khiến cho vua chúa giòng Thát nay còn để tiếng!
  Huống chi ta với các ngươi, sinh ở buổi rối ren, lớn lên nhằm khi khó nhọc, chính mắt ngó thấy sứ ngụy đi lại, đường xá nghẽn-ngang, chúng múa cái lưỡi cú quạ làm nhục chốn triều-đình, chúng giơ cái thân chó dê, kiêu ngạo với quan tể-phụ; chúng nhờ mệnh lệnh của chúa Mông-Cổ, mà đòi nào ngọc nào lụa, sự vòi vĩnh thật vô cùng; chúng mượn danh hiệu của vua Vân-nam mà hạch nào bạc nào vàng; của kho đụn đã hồ hết Cung-đốn cho chúng giống như đem thịt mà liệng cho cọp đói, sao cho khỏi lo về sau?
  Ta thường thì tới bữa quên ăn, giữa đêm vỗ gối, nước mắt tràn xuống đầy mép, tấm lòng đau như bị đâm, vẫn lấy cái sự chưa thể ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu của chúng làm tức. Dẫu cho một trăm cái thân của ta phải đem đốt ở đồng cỏ, một nghìn cái thân của ta phải đem bọc vào da ngựa, ta cũng vui lòng. Các ngươi lâu nay ở dưới cửa ta cầm giữ binh-quyền, thiếu áo thì mặc áo cho, thiếu ăn thì sẻ cơm đỡ, quan nhỏ thì cho lên chức, bổng ít cho thêm lương, đi thủy cấp thuyền, đi bộ cấp ngựa, những khi trận mạc, sự sống thác thầy chung với trò, những lúc mừng khao, tiếng vui cười ai cũng như nấy. So với Công Kiên làm chức thiên-lý, Ngột Ngại ở ngôi phó nhị, có khác gì đâu.
  Thế mà các ngươi thấy chủ bị nhục chẳng lấy làm lo, gặp nước bị dơ chẳng lấy làm thẹn, làm tướng nhà nước phải hầu mấy đứa chum mường, mà không có lòng căm hờn, nghe khúc nhạc thờ đem thết một tên ngụy sứ, mà không có vẻ tức giận; kẻ thì chọi gà cho thích, kẻ thì đánh bạc mua vui, có người chỉ chăm vườn ruộng, cốt nuôi được nhà; có người chỉ mến vợ con, lấy mình làm trọng; cũng có kẻ chỉ lo làm giàu làm có, việc quân quốc chẳng thèm đoái hoài, cũng có người chỉ ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc là đam mùi rượu ngọt, hoặc là mê tiếng hát hay.
  Một khi giặc Mông đến nơi, thì cựa con gà nòi không thể đâm thủng áo-giáp của giặc; thuật ở bàn bạc không thể đem làm mưu mẹo ở trong quân; vườn ruộng tuy giàu, tấm thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vợ con tuy sẳn, trong đám ba quân khó dùng, của cải tuy nhiều, không thể mua được đầu giặc; chó săn tuy khỏe, không thể đuổi được quân thù, rượu ngon không đủ để cho giặc phải mê; hát hay không đủ làm cho giặc phải điếc; lúc đó thầy trò ta sẽ cùng bị trói, đáng đau đớn biết chừng nào! Nếu thế, chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng bị kẻ khác chiếm mất; chẳng những là gia- quyến của ta phải đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc của tổ tông ta sẽ bị dày xéo, mà đến mồ mả của cha mẹ ngươi cũng sẽ bị kẻ khác đào lên, chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, và trăm kiếp khác tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu vẫn còn, mà gia thanh của các ngươi cũng chẵng khỏi mang tiếng là nhà bại tướng. Đã đến khi đó các ngươi muốn chơi bời cho thỏa, được chăng?
  Nay ta bảo rõ các ngươi: cái chuyện dấm lửa đống củi phải lo, mà câu sợ canh thổi rau nên nhớ. Các ngươi hãy nên huấn luyện quân-sĩ, rèn-tập cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, bêu đầu Tất-Liệt dưới cửa khuyết, ướp thịt Thoát-Hoan trong trại rơm. Như thế chẳng những là thái-ấp của ta mãi mãi là của gia truyền, mà bổng-lộc các ngươi cũng được suốt đời hưởng thụ; chẳng những gia- quyến của ta được yên giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng được sum họp đến già; chẳng những là tông-miếu ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các người dưới trăm đời nữa tiếng thơm vẫn lưu truyền; chẳng những tên tuổi ta không bị mai một, mà đến tên họ các người cũng để tiêng thơm trong sử xanh. Khi ấy các ngươi không muốn vui chơi, được chăng?
  Nay ta lựa chọn binh pháp các nhà, làm một quyển sách, đặt tên là sách “Binh-thư yếu-lược”. Nếu các ngươi biết chuyên-tập sách ấy, nghe lời dạy-bảo của ta, ấy là duyên thầy trò kiếp xưa; Nếu các ngươi bỏ bê sách ấy, trái lời dạy-bảo của ta, ấy là mối cựu thù kiếp xưa, Sao vậy? Bởi vì như vậy tức là kẻ thù không đội chung trời, thế mà các ngươi không nghĩ tới, điềm nhiên không lo đến sự rửa thẹn, không tinh; đến việc trừ hung, không nhớ đến chuyện dạy-tập quân-sĩ. Thế là giở giáo hàng giặc, nắm tay chống giặc. Rồi đây, sau khi dẹp yên quân giặc, các ngươi sẽ phải thẹn muôn đời, còn mặt-mũi nào đứng giữa khoảng trời đất che chở? Ta muốn các ngươi biết rõ bụng ta, nhân viết mấy lời đó làm hịch.
  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng.
  — Hịch tướng sĩ
  ​5. HQ Trương Văn Song, HT Hội AH HQ Cửu Long phát biểu mở đầu buổi Lễ Huý Nhật Đức Trần Hưng Đạo.

  5- Huý nhật 20 tháng 8 âm lịch của vị Đại Thần triều đại nhà Trần cũng là Đại Nguyên Súy của quân đội Đại Việt (tức Việt Nam ở thế kỷ 13), ngày nay là chức Tổng tư lệnh quân lực. Đức Trần Hưng Đạo là tấm gương sáng của Tiền nhân người Việt Nam và là một nhà Chiến lược lỗi lạc và một nhà Quân sự đại tài của Thế Giới cho những ai muốn học làm chính trị của muôn dân ("We The People"), muốn cỡi trên đầu sóng ngọn gió, ngăn chận được giặc ngoại xâm thì nên học theo phép trị nước lấy dân làm gốc và tinh thần bất khuất của Ngài. Đức độ của Đức Trần Hưng Đạo lấy giang sơn xã tắc theo quan niệm ngày nay là đất nước và dân tộc làm gốc (Trước 300 năm nhà triết học người Anh John Locke (1632-1704) được người ta gọi là "Cha Đẻ của Chủ Nghĩa Tự Do/ Father of Classical Liberalism" trên quyền lợi của đảng phái, phe nhóm và cá nhân của ngay giai cấp quý tộc và quyền lực nhà Trần ở thời đại Trung Cổ của sự phát triển thế giới là một điều tối h trọng đã khiến lòng dân ngưỡng phục và tôn vinh Đức Trần Hưng Đạo trở thành vị Thánh trong dân gian song song với lòng ngưỡng phục của học giả khoa bảng, nhà nghiên cứu lịch sử thế giới. Còn nhà cầm quyền csVN ngày nay nghĩ và làm ra sao trước sự xâm thực mất biển và lần hồi mất đất, mất tài nguyên và con dân đất Việt trước vấn nạn Hán hoá niện nay.
   

  ​6. Bàn niệm hương Đức Thánh Tổ Hải Quân, HT HQ Trương Văn Song phát biểu, HQ nguyễn Hùng Quyền

  6- Nên nhắc lại Tượng đài TRẦN HƯNG ĐẠO ở Bến Bạch Đằng Sài Gòn của VNCH là một đại hùng sử thu gọn, theo đó biểu tượng Đức Thánh Trần đang chỉ tay xuống dòng sông Hoá 'Giang' (mở đầu cho trận thuỷ chiến Bạch Đằng Giang lừng lẫy) làm một cử chỉ vô cùng có ý nghĩa lịch sử với tất cả tâm huyết cùng nghị lực của một Hoàng Thân kinh bang tế thế và là nhà quân sự lỗi lạc nhất Đại Việt mà sức mạnh của dũng chí và dũng khí qui tụ ở đầu ngón tay "lệnh chỉ" là quy tụ được sức mạnh toàn dân và toàn quân trong chiến tranhđã đánh thắng được những đạo quân nhà nghề dưới triều đại Hubilai/ Hốt Tất Liệt nhà Nguyên (Yuan), hậu duệ của Đại hãn Jingis Khan, tổ của đế quốc Mông Cổ, đặc biệt là cuộc phản công chiến thuật trên sông Bạch Đằng và trên bộ năm 1288 đã gây tổn thất nặng nề cho các đạo quân thuỷ bộ Giang Nam của Tuō Huān/Thoát Hoan và làm chạm tự tôn mặc cảm của vua quan và binh tướng nhà Nguyên. 

  ​7. MC Vũ Minh Phương Diamonds

  7- 
  [Cũng cần nói thêm con cháu của Jingis Khan xua quân đánh chiếm nhà Đại Tống lập ra nhà Đại Nguyên, không có chữ Mông trong quốc hiệu của triều đại có nguồn gốc Mông Cổ thống trị dân Tàu trên lãnh thổ cũ của nhà Đại Tống mà người Việt Nam gọi chung là nước Tàu. Khi đạo quân du mục này có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống sung sướng, có gái Tàu tẩm quất, họ đã bỏ lại phía sau đoàn ngựa chiến của họ cái danh hiệu Mông Cổ và trái lại, danh hiệu Nguyên Mông đã được "triển khai" ở triều đại Hồ chí minh. Tại Hà Nội các nhà chép sử quá sợ bị đảng csVN trừng trị như cách trừng trị văn nghệ sĩ của nhóm "Nhân văn giai phẩm" hướng tới đổi mới cùng thời thập kỷ 50-60. Đó là hoàn cảnh ra đời của từ kép "Nguyên Mông", tương tự như "tàu lạ" sau này].


  ​8. Ban văn nghệ Hải Quân với "Hải Quân Hành Khúc."

  ​9- Ông bà Thông Hoàng, Chủ nhân Paracel SFR tặng tiền 200 USD và hát tặng chương trình với ca khúc "Sao Rơi Trên Biển."

  8- Ngón tay chỉ xuống dòng sông là "lệnh chỉ" Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như trên đã nói là tổng lực của khối đoàn kết quốc dân đã mang lại trang sử vẻ vang cho nước nhà. Đức Trần Hưng Đạo sau khi ban "lệnh chỉ" bố trí trận địa đến các bộ tướng, Ngài chỉ xuống dòng Hoá Giang mà thề rằng: "Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến sông này nữa." Câu nói quyết định lịch sử ở thế kỷ 13 ấy, và Lời hịch tướng sĩ cùng Huấn Lệnh của Ngài trong kế hoạch chiến tranh chống lại cuộc xâm lăng của giặc Nguyên "Toàn Dân Vi Binh - Toàn Tài Vi Dụng - Toàn Địa Vi Thành - Toàn Quốc Vi Chính" thì quả thật quá cao siêu, đem giảng dạy và làm tác động tinh thần cho toàn dân binh Đại Việt chống giặc Tàu Nguyên thì sự thắng lợi đương nhiên là quyết định tất yếu!


  ​10. Tứ ca Hải Quân Cửu Long và Tuyết Hạnh với "Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Hãy Còn Đây."


  9- Hải Chiến Hoàng SaThấm nhuần tinh thần bất khuất và cương quyết giữ nước của Đức Trần Hưng Đạo mà hậu duệ của Ngài ở thế kỷ 20 là những chiến sĩ anh hùng của Chiến Đoàn Đặc Nhiệm của HQ VNCH trong Hải Chiến Hoàng Sa mà cuộc diện "Việt Nam hoá chiến tranh", một hình thức trói tay chân người chiến binh Bạn trong chiến đấu để cho không được thắng! HQ Trung Tá Nguỵ Văn Thà, HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, HQ Đại Uý Huỳnh Duy Thạch, và còn nhiều nữa, là những chiến sĩ anh hùng của QLVNCH không được bỏ quên, những đứa con yêu của Tổ Quốc vì quốc gia dân tộc đã bỏ thay trên Đại Dương về một trận chiến không được thắng của cuộc chiến oan nghiệt và ma quái không do dân tộc Việt Nam gây ra. Sau cùng trong sự kết thúc của một sự dàn xếp thua cuộc cho VNCH, cái chính thể Dân Chủ đầu đời của người dân Miền Nam Tự Do đáng thương! Xin được nhắc lại ở đây cho thế hệ trẻ một lần này!

  11- ​Vocalist Tuyết Hạnh - cùng với Tứ ca HQ CL trong ca khúc "Mẹ VN Ơi..."


  12- ​M
  àn vũ nhạc tuyển của ban văn nghệ Hải Quân Cửu Long với ca khúc "Ai Lên Sóc Thượng" và "Trăng Sơn Cước."


  13. Ban văn nghệ phối hợp của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ và Hội Bà Triệu với nhạc khúc "Bạch Đằng Giang" của Lưu Hữu Phước đã kết thúc chương trình văn nghệ phụ diễn trong buổi lễ Huý Nhật Thánh Tổ HQ VNCH.  "Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm với dân với nước về sự kiện Formosa gây chết cá hàng loạt trên biển, diệt nguồn sống và gây đại hoạ cho người dân. Họ cũng phải chịu trách nhiệm về việc họ cố tình tấn công gây đổ máu người dân tay không chỉ vì người dân muốn biểu tình cho môi trường sống! Hãy đồng hành với người dân trong nước đang đấu tranh dứt khoát Formosa phải ra khỏi Việt Nam"

  ĐML chuyển

  No comments: