Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, September 8, 2016

Duyệt Binh Biển - Fleetweek San Diego, Sea Air Parade -Thứ Bảy 10/9/2016 từ 12:00pm-02:00PM

HoangsaParacels: Mời anh em Hải Quân và đồng hương San Diego tham dự cuộc duyệt binh biển gồm nhiều chiến hạm như Hàng Không Mẫu Hạm, Tuần Dương Hạm, Khu Trục Hạm, Hoả Vận Hạm, ...và phản lực cơ chiến đấu siêu thanh F 35 của Hải Quân Hoa Kỳ.  Năm nay cuộc duyệt binh vĩ đại này lại diễn ra sau 8 năm vắng bóng vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Mục đích để phô trương sức mạnh cuả Hải Quân Hoa Kỳ và tinh thần phục vụ bền bỉ cuả những chiến sĩ áo trắng. Thời Gian, Thứ Bảy 10/9/2016 từ 12:00pm-02:00PM, địa điểm thuận tiện nhất là Shelter Island, ngang phi trường San Diego, ngoài ra tại Covention Center, Seaport Village, Cậu B, USS Midway khu vực Embarcadero...đều xem được.FLEET WEEK SEA & AIR PARADE

September 10, 2016 | 12:00 pm – 2:00 pm | San Diego Bayfront

Fleet Week San Diego - 2016 / Events / Fleet Week Sea & Air Parade
No comments: