Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 10, 2016

Hình Ảnh Duyệt Binh Biển - Fleetweek San Diego 10/9/2016

USS America LHA-6 dẫn đầu cuộc duyệt binh biển

Sau 8 năm vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, cuộc duyệt binh biển được khôi phục để làm sống lại truyền thống lịch sử hào hùng của Hải Quân Hoa Kỳ tại San Diego.

Từ hôm nay cho đến 14/9/2016, các chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ và Canada sẽ cho công chúng xuống thăm viếng tai cầu B, Broadway, downtown, San Diego.

USS Sea Monster, Robotic ship   Khu Trục Hạm HMCS Winipeg của Hải Quân Canada

 
No comments: