Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, April 29, 2012

Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Hải Ngoại


USA

Hình Ảnh Cộng Đồng Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30/04/2012 tại San Diego

003
001
004006007008009010011012013014015016017018019020022023024026027028030031032033034035038039047051055057059061062
063Hình ảnh do bạn Nguyễn Ngọc Tuấn cung cấp
Sunday, 04.29.2012.


Dung Lam shared an album with you.
...and 133 more photos.
View album
 
Xin click vào những links ở dưới:


 
BMH
Washington, D.C


Cánh Thép
Lễ thượng kỳ hàng năm tại Ohìo9/4/2012


Subject: Lễ thượng kỳ hàng năm tại Ohio 29/4/2012

Ngày hôm nay Chúa Nhật 29 tháng 4 năm 2012 . Trước sân của tiền đình thủ phủ Ohio tại Thành phố Columbus. Buổi lễ thượng kỳ Cờ Vàng 3 sọc đỏ đã diễn ra lần thứ Tư tại tiểu ban này. Chiếu theo đạo luật HB 55 mà quốc Hội của tiểu ban Ohio công nhận cờ Vàng 3 sọc đỏ trên tòan lảnh thổ của tiểu ban Ohio . Cứ Mỗi năm vào ngày 29 tháng 4. Lá cờ Vàng 3 sọc đỏ được long trọng kéo lên cột cờ ngang hàng với lá cờ Hoa-kỳ, trước Capitol của tiểu ban Ohio trong trọn ngày 29/4.
Hôm nay là một ngày xuân nắng đẹp, ngoài các hội đoàn của các thành phố lân cận trong tiểu ban Ohio. Năm nay còn có đông đảo đại diện và các Quân cán chính của các tiểu ban bạn đến tham dự như Indiana. Michigan và Illinois . Sau đây là vài hình ảnh chụp buổi sáng ngày hôm nay 29/4/2012.

---
Article sent via Cánh Thép
http://www.canhthep.com
 Bỉ Quốc:
 Úc Châu

do Nhân Lê cung cấp
 Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11


Inline image 12

Inline image 13

Inline image 14

Inline image 15

Inline image 16

Inline image 17

Inline image 18

Inline image 19

Inline image 20

Inline image 21

Inline image 22

Inline image 23

Inline image 24Inline image 25

No comments: