Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, May 25, 2017

Biểu tình ỏ Canberra để phản đối Việt Cộng sát hại anh Nguyễn Hữu TấnCanberra, ngày 25 tháng Năm 2017
Với sự hổ trợ của CĐNVTD NSW, CĐNVTD Victoria cùng đại diện Tôn giáo đến Quốc hội Liên Bang Úc lúc 11 giờ 30 sáng nay, ngày 25 tháng Năm 2017, gặp gở các vị Dân biểu Úc Đại Lợi và truyền thông báo chí để trình bày về việc Việt Cộng đã dã man sát hại anh Nguyễn Hữu Tấn gần đây.
Sau buổi họp báo, đồng bào đến tòa đại sự Việt Cộng ở Canberra lúc 2 giờ trưa để biểu tình, phản đối, lên án, tố cáo tội ác của Việt Cộng giết hại dân lành trong khi đó lại hèn với giặc Tàu. Đây là dịp và cũng là bằng chứng cho giới trẻ nhất là các em sinh ra ở đây hiểu rõ và biết thêm về tội ác Việt Cộng.

Cuối thu nên trời khá lạnh, không một chút nắng, thế nhưng đồng bào vẫn một lòng cương quyết biểu tình cho đến 3 giờ 30 mới ra về; rất động lòng cho các bác lớn tuổi phải lặng lội hàng trăm cây số đi biểu tình chỉ vì nước vì dân và mong đất nước được an bình khi không còn bóng dáng Cộng Sản trên quê hương.


Posted on  by dongsongcu
TVQ chuyen

No comments: