Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, May 17, 2017

Tựơng Đức Trần-Hưng-Đạo - Thương-Hà

HoangsaParacel:  Một nhận xét khá độc đáo về các pho tượng của vị đại anh hùng dân tộc Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được dựng ở trong nước trước 1975 và tại hải ngoại.  Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Tựơng Trần-Hưng-Đạo ở Việt-Nam tạm đựơc...có tiêu chuẩn cao, oai hùng & khí phách...

Tựơng Trần-Hưng-Đạo ở Bolsa cũng tạm đựơc...( mặc dù lúc đầu..tuy là cùng một tác-gỉa điêu khắc...nhưng đã vô tình hay đùa giỡn...quên đi... đã nặn Tựơng với ngón tay chỉ lên từ 10 giờ đến 11 giờ...là sai với Thựơng-Hòang P-Kỳ-Nhơn ...? nhưng còn biết lịch sự sửa lại...)

Tựơng Trần-Hưng-Đạo của Andrew Đỗ tại Mile Square Park,  cũng tạm đựơc...xem cũng có khí thế anh-hùng...


Tựơng Đức Trần-Hưng-Đạo ở San Jose sao mà giống Chí-Tâm hay Hùng-Cừơng với những màn Cải-Lương...phỏng tác chuyện Tàu...?

Tôi luôn kính trọng và tôn trọng “ Sự Riêng Tư “ ý-kiến + ý muốn...và quyền sáng-tác...về hội họa & điêu-khắc của tất cả mọi ngừơi...

Nhưng, những gì thuộc về Cộng-Đồng / Xã-Hội...có tính chất và ý niệm về lịch-sử...hình như chúng ta có đựơc quyền chia xẻ và góp ý...
Tựơng Đức Trần-Hưng-Đạo ở San Jose... đã làm cho Đức Thánh-Trần “ U Buồn vì Giảm sự Oai Hùng ? “ của Ngài...Nó phản ảnh trình-độ về điêu khắc và khái-niệm suy luận + trí tửơng tựơng...của Tác-Gỉa đã nắn tựơng...và giá-trị của Ngừơi Giàu Có... đã bỏ tiền ra...thuê khắc tựơng...( nếu có...)

Trọc Phú...từ thợ Hồ...! thì Thợ Hồ vẩn là Thợ Hồ...! ? ( Mỹ-Thuật khác với Trọc Phú )

Đức Thánh Trần Hưng-Đạo vẩn là Trần-Hưng-Đạo...nhưng miếng vải khóac trên vai của Đức Thánh Trần ... đã làm Trần-Hưng-Đạo thành một đào kép cải-lương Chợ-Lớn...?

Có thể SAI ! ? dứơi cái nhìn thấp kém của tôi...Kính xin đựơc tha thứ...nếu đó là sai...!

Thực tế, không có ai đã thấy gương mặt của Đức Thánh-Trần cả...!

( Ai đã có tiền giàu có...nên lấy Tựơng Đức Trần Hưng Đạo ở Sài-Gòn...làm mẫu số chung...và tạo ra nhiều tựơng nhỏ...rồi bán cho ngừơi dân ...kỷ-niệm...)

Nếu qúi vị nào là Điêu Khắc Gia...muốn sáng tác với bản quyền riêng...thì hãy cố gắng Khắc hay Nặn cho ra một hình tựơng thật đẹp và oai hùng... đừng có Cải Lương Hóa...tự làm giảm gía trị Mỹ-Thuật & Điêu-Khắc-Gia của mình...!

Thương-Hà nói dzậy có nhã nhặn chưa ...? đừng giận nghen...! vì Thương-Hà cũng biết sơ qua Hội-Họa và điêu khắc một chút xíu...Hèn Nhân thuộc hệ phái REALISTIC...cũng đành bẻ bút...bẻ bay...trứơc những thiên tài trong thiên hạ...

Đừng có ỷ mình giàu có tiền bạc...vung vải, vất ra cho thiên hạ... để mua cái “ danh tên “ dứơi tác phẫm... Không hơn đựơc ngừơi ...thì cũng phải xấp xỉ bằng... rồi hãy phô trương...để khỏi phải bị chê cừơi...

Có dịp, hãy về City of New York...nhớ đến xem những Tranh Vẽ và Điêu Khắc của thế-giới... đã đươc collection ở đó...Thương-Hà

1 comment:

Anonymous said...

Tôi rất đồng ý với Ông Thương Hà. Tượng THD ở San Jose nhìn không có khí thế gì hết. Nếu Tượng ở Bến Bạch Đăng Saigon khí thế 10, thì tượng ở SJ dưới 1.