Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 30, 2017

Cựu Chiến Binh Việt Mỹ Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day Tại San Diego

Người Lính Cô Đơn

Lính ta vẫn còn phong độ.

Lính thật mà sao trông sưã quá.

Xe bus nó quên không thèm tới đón mình đi Point Loma.

Cụ Lô: Quân phục cuả tôi mua mới và chẳng phải sưả


Lão kia Bộ Binh mà kiểu nắm lan can giống Hải Quân cuả tớ quá

Gọi đi gấp quá, không kịp thay quân phục.

Gọi mấy thằng bạn tới dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong, thằng nói bận, thằng nóí bệnh..chán quá.

Hôm Veterans Day tớ xách M16 đi diễn hành, 6 xe Police nó vây tớ bắt tớ cất súng đi, ê mặt quá.
Sáng bảnh mắt chẳng có gì trong bụng

Người Lính Già Đơn Độc

Không Quên Quân Kỷ


Hình Ảnh TCH


No comments: