Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 9, 2017

Võ Đại Tôn tâm tình về cuộc đời cách mạng theo dòng lệ chảyMời các bạn dành thì giờ để lắng nghe những lời tâm tình của Ông Võ đại Tôn. Những lời tâm tình chứa chan lòng quả cảm và hy sinh của những con người đã  trở về quê hương phục quốc như Trần văn Bá, Hoàng cơ Minh và Võ đại Tôn.

Võ Đại Tôn tâm tình về cuộc đời cách mạng theo dòng lệ chảy 
--------------------------------------------------------------
NAM NGUYEN,
Editor of H
ệ Thống Truyền Thông Cali Today
1- Nhật báo Cali Today
2- Radio Pho Dem (1500 AM, 7 days a week)
3- baocalitoday.com
4- truyenhinhcalitoday.com
5- Raovatcalitoday.com
6- Coivinhhang.net

Nguyen Duy Quan chuyen

No comments: