Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 5, 2018

HÀO KHÍ BẠCH ĐẰNG - Tuyết Nga

Cảm xúc dạt dào khi nhìn thấy mô hình thực hiện Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ 10.

      
Nhật Tảo đây rồi ! Anh ở đâu !!
Miên man hồi ức lệ dâng sầu ...
Xác thân đem gởi lòng biển Mẹ
Bi tráng...Can trường ...Ôi xót đau !


    HÀO   KHÍ   BẠCH   ĐẰNG

          ( Tưởng nhớ Anh linh Tử sĩ Hoàng Sa )
   Nhật Tảo đây rồi ! Anh ở đâu !!
   Miên man hồi ức lệ dâng sầu ...
   Xác thân đem gởi lòng biển Mẹ
   Bi tráng...Can trường ...Ôi xót đau !

   Nhớ thuở vào đời yêu áo trắng
   Đơn sơ sông nước mộng tang bồng...
   Hào khí Bạch Đằng nuôi lý tưởng
   Hải chiến lẫy lừng dậy biển Đông...

   Thánh Tổ rạng ngời gương bất khuất
   Những chàng lính thủy tuổi đôi mươi...
   Tiếp nối Thiên Hùng Ca bất tử
   Chống đuổi ngoại xâm đáp tạ Người...

   Chiến hữu còn đây ! Anh ở đâu !!!
   Nghìn thu chia cách với con tàu...
   Tiếc thương xin khắc vào tâm tưởng
   Dâng nén hương lòng biển mộ sâu...

                                Tuyết Nga - San Diego

   


No comments: