Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 26, 2018

Thông Báo: Xuân Mậu Tuất & HQ 10


Để sưởi ấm tình đoàn kết gắn bó của gia đình Hải Quân Hàng Hải San Diego, nhân dịp Tân Xuân Mậu Tuất và cũng là để ăn mừng thành quả tốt đẹp của xe hoa mô hình HQ 10 mà anh chị em Hội HQ/HH/San Diego đã góp tay xây dựng,

Thông Báo:

Xuân Mậu Tuất & HQ 10

Để sưởi ấm tình đoàn kết gắn bó của gia đình Hải Quân Hàng Hải San Diego, nhân dịp Tân Xuân Mậu Tuất và cũng là để ăn mừng thành quả tốt đẹp của xe hoa mô hình HQ 10 mà anh chị em Hội HQ/HH/San Diego đã góp tay xây dựng,
Hội HQ/HH San Diego quyết định tổ chức ngày sinh hoạt chung vui này từ 03:00PM-00:00AM ngày Thứ Bảy 10/3/2018 tại: 

Câu Lạc Bộ Sóng Biển

8836 Gowdy Ave.
San Diego, CA 92123. 

Tất cả thực phẩm, đồ uống đều do hội đài thọ. 
Kính mời quý niên trưởng,anh chị em trong gia đình Hải Quân, Hàng Hải nhiệt tình tham dự đông đảo. 

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn.

T.M Hội Trưởng Dương Hồng

Thư Ký Thanh Hải

No comments: