Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, February 16, 2018

HQ 10 ra khơi ngày 1 tết tại Little Saigon.

Gửi đến các bạn vài hình ảnh Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ 10 - Chiến hạm tham dự hải chiến Hoàng Sa với Tàu Cộng- rời HQCX Little Saigon ra khơi ngày 1 tết Mậu Tuất.


Nam Nguyen chuyen 

No comments: