Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, February 9, 2018

MỘ GIÓ - Nguyễn Đình Hoàng - K 20

https://bienxua.files.wordpress.com/2017/01/b47e1-zhq10-capture2bcopy.jpg?w=683&h=416 
Hải chiến bùng lên giữa biển khơi
Lửa hồng Nhật Tảo sáng chân trời
Súng run hồn thép ta vào trận 
Tử chiến ! Bia ghi vạn vạn đời


M  G

                       Nguyễn Đình Hoàng
                                    K 20

Mộ gió (1 )  bên bờ vọng oán than
Biển Đông dào dạt sóng linh hồn 
Vết thương máu nhuộm tràn bia đá
Biển gọi Hoàng Sa sóng gọi ngàn 

Hải chiến bùng lên giữa biển khơi
Lửa hồng Nhật Tảo sáng chân trời
Súng run hồn thép ta vào trận 
Tử chiến ! Bia ghi vạn vạn đời

Nào hãy về đây mộ gió ơi 
Bóng cây Nhật Tảo ấm linh đài
Những hồn tử sĩ chìm trong biển
Vẫn nhớ quê xa vạn dăm dài.

Mộ gió bừng lên khúc chiến ca 
Hồn đi bám biên giữ quê nhà
Trái tim ứa máu hờn sông núi.
Gọi mãi Hoàng Sa ( 2 ) -Gọi Gạc Ma (3 )


( 1 ) Mộ để tưởng nhớ những ngư dân mất tích trên biển,một phong tục đầy tình nghĩa của dân chài ven biển và hải đảo miên trung Việt Nam.
( 2 ) Tên đảo, diễn ra trận tử chiến giữ đảo của Hộ Tống Hạm Nhật Tảo và 75 tử sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
( 3 ) Tên đảo ,nơi 68 bộ đội hải quân Cộng Sản Việt Nam bị hải quân Trung Cộng tàn sát trước khi chiếm đảo.Trong trận này Lê Đức Anh,chủ tịch nước 
Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã hạ lệnh bộ đội không được nổ súng chống lại mặc quân Trung Cộng bắn giết.không nương tay.. 

Hoang Dinh Nguyen chuyen

No comments: