Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 3, 2018

Quân Lực Việt Nam Cộng HòaThân gửi các chiến hữu những thước phim quý giá.  Những cánh hải thuyền, các chiến hạm rẽ sóng ....máy bay bà già, những gương mặt trẻ trung cuả các chiến sĩ Cộng Hoà..
 Các vị lính già có thể nhận ra mình khi xưa.

No comments: