Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 10, 2018

Linh Hồn Của Sắt Tác giả: Cát Biển (K. 20/SQHQ/NT)
Người hỏi ta, con tàu khối thép
Đón đưa người, sắt có linh hồn?
Xin trả lời: tàu mang sinh mệnh
Mỗi con tàu số phận đặt ban

Người hỏi ta, mây trời bến lạ
Sắt với người, bền chặt núi non?
Xin trả lời: trường ca máu lửa
Thép cùng người, chung thuỷ sắt son

Tàu mang anh hoàng hôn hải đảo
Ngọn suối lòng chảy bến tình thương
Tàu ra khơi bạt ngàn sương gió
Trải nhụy vàng ngát thái bình dương

Tàu đưa anh thuỷ cung huyền hoặc
Ướp mây hồng đẹp giấc em mơ
Tàu hiên ngang cờ ngày lộng gió
Mang lửa nồng sưởi tuyết đông sơ

Người hỏi ta, chân mây đầu sóng
Sắt với người còn nghĩ đến nhau?
Xin trả lời: nỗi lòng sông biển
Linh hồn kia, người vẫn yêu tàu

Cát Biển

No comments: