Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 26, 2018

Phóng Sự Ảnh Họp Mặt Xuân Cửu Long Mậu Tuất 2018

Đông, vui, thân thiện, đoàn kết Quân binh chủng.
Trung Sĩ Hùng: Quân phục mùa Đông đẹp nhất


Hình ảnh Blue Sea & HC Tran

Xem thêm:
Tiệc Hội Cửu Long
http://tntmediasandiego.com/da-tiec-lien-hoan-mung-xuan-mau-tuat-hoi-hai-quan-cuu-long

No comments: